Genel Kurul Çağrı ve Gündem

, Aralık 19, 2017

HAYVANLARI ÇARESİZLİK VE İLGİSİZLİKTEN KORUMA DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI YAPILMASI ÇAĞRISI VE GÜNDEM

HAÇİKO Derneği’nin aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği olağan Genel Kurul Toplantısı 22.12.2017 tarihinde saat 13.00’de, Acarlar Mah. Günyüzü Konakları A-14 Beykoz-İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı 29.12.2017 tarihinde saat 13.00’de yine aynı adreste gerçekleştirilecektir. Tüm Dernek üyelerimizin katılımı beklenmektedir.

GÜNDEM

 1. Toplantının açılışı ve yoklama,

 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, ( 1 Başkan, 1 Sekreter Üye ve 1 Görevli Üye Seçimi ),

 3. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

 4. Başkanın sunuşu,

 5. Yönetim Kurulu’nun görev süresini kapsayan faaliyet, hesap raporları ile bilançolarının okunması ve görüşülmesi,

 6. Yönetim Kurulu’nun görev süresi dönemini kapsayan faaliyet, hesap raporları ile bilançolarının ibraya sunulması,

 7. Yönetim ve Denerim Kurullarının ayrı ayrı ibrası, Genel Kurul onayına sunulması,

 8. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,

 9. Yönetim Kurulunun 5 asıl ve 5 yedek üyesinin seçimi,

 10. Denetleme Kurulunun 3 asıl ve 3 yedek üyesinin seçimi,

 11. Yönetim Kurulunun görev süresi içerisinde yürüteceği faaliyetlere ilişkin görüş ve önerilerin alınması,

 12. 2017 yılında gerçekleştirilecek Genel Kurul dahil son iki genel kurula katılmayan üyelere ilişkin değerlendirmelerin yapılarak ilgili isimlerin üyeliklerinin sonlandırılması,

 13. Dernek üyelik sisteminin gözden geçirilmesi, üye aidatlarına ilişkin görüş ve önerilerin değerlendirilerek karar alınması,

 14. Dernek gönüllülük kurumunun aktif ve işler hale getirilmesi için görüş ve önerilerin alınması,

 15. Sahipsiz hayvanlara yönelik şiddetin cezai yaptırıma tabi tutulabilmesi için görüş ve önerilerin alınması, bu yönde çalışma grubu kurulması,

 16. Görüş ve öneriler,

 17. Dilekler,

 18. Kapanış

HAYVANLARI ÇARESİZLİK VE İLGİSİZLİKTEN

KORUMA DERNEĞİ

Adına

BAŞKAN ÖMÜR GEDİK

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir