Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Ömür GEDİK (Yönetim Kurulu, Başkan)

Ufuk ALATEKİN (Yönetim Kurulu, Genel Sekreter)

Esra FAZLIOĞLU (Yönetim Kurulu, Başkan Yardımcısı)

Yıltay GÜNAY (Yönetim Kurulu, Başkan Yardımcısı)

Semih HAZAR (Yönetim Kurulu, Sayman)

Meltem UÇAR (Yönetim Kurulu, Asil Üye)

Osman Serdar ULUÇ (Yönetim Kurulu, Asil Üye)

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Emine Nur KARABULUT (Yönetim Kurulu, Yedek Üye)

Ercan ŞENCAN (Yönetim Kurulu, Yedek Üye)

Ferhat Göçer (Yönetim Kurulu, Yedek Üye)

Hüseyin ASLAN (Yönetim Kurulu, Yedek Üye)

Kemal Can YAYALAR (Yönetim Kurulu, Yedek Üye)

Şenol ÖZTÜRK (Yönetim Kurulu, Yedek Üye)

 

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Murat ÜLKÜER (Denetim Kurulu, Başkan)

Tayga GEDİK AKINAL (Denetim Kurulu, Asil Üye)

Hüseyin ÇNAR (Denetim Kurulu, Asil Üye)

 

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Ece BAŞAKÇI (Denetim Kurulu, Yedek Üye)

Sevinç KARTAL (Denetim Kurulu, Yedek Üye)

Güliz ULUÇ (Denetim Kurulu, Yedek Üye)

 

Finans Sorumlusu: Hüseyin ASLAN
Kaynak Geliştirme: Ömür GEDİK
Genel Koordinatör ve Bağışçı İlişkileri: Oltan AKSAÇ