Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Ömür Gedik (Yönetim Kurulu, Başkan)

Murat Ülküer (Yönetim Kurulu, Sayman)

Osman Serdar Uluç (Yönetim Kurulu, Genel Sekreter)

Esra Fazlıoğlu ( Yönetim Kurulu, Asil Üye)

Yıltay Günay (Yönetim Kurulu, Asil  Üye)

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Ferhat Göçer (Yönetim Kurulu, Yedek Üye)

Serhat Yöney (Yönetim Kurulu, Yedek Üye)

Devrim İkizler (Yönetim Kurulu, Yedek Üye)

Burcu Aslan (Yönetim Kurulu, Yedek Üye)

Serpil Çetinbaş (Yönetim Kurulu, Yedek Üye)

 

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Yekta Doğan (Denetim Kurulu, Başkan)

Ece Başakçı (Denetim Kurulu, Asil Üye)

Kemal Can Yayalar (Denetim Kurulu, Asil Üye)

 

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Serhun Doruk Demircili (Denetim Kurulu, Yedek Üye)

Sevinç Kartal (Denetim Kurulu, Yedek Üye)

Yılmaz Ersin Özel (Denetim Kurulu, Yedek Üye)

 

Finans Sorumlusu: Hüseyin Aslan
Kaynak Geliştirme: Ömür Gedik
Genel Koordinatör ve Bağışçı İlişkileri: Oltan Aksaç